In de pers

Artikel Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek

In het september-oktober nummer van het Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Diëtisten publiceerde ik een artikel over mijn bachelorproef.

Je kan de tekst lezen als PDF-document.

Artikel gepubliceerd in de Vlaamse Scriptiebank.

Ik publiceerde een vlot leesbare tekst over de aandoening spastisch colon op de site van de Vlaamse Scriptiebank. Lees hier het artikel.