In de pers

Lezersbrief in tweemaandelijks tijdschrift Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat (VABS), mei-juni 2020

Lezersbrief op pagina 8 van het mei-juni nummer 2020

Hier staat de tekst van het artikel als PDF.

De volledige editie van het tijdschrift kan je hier vinden.

Artikel Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek

In het september-oktober nummer (2019) van het Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Diëtisten publiceerde ik een artikel over mijn bachelorproef.

Je kan de tekst lezen als PDF-document.

Artikel gepubliceerd in de Vlaamse Scriptiebank

Ik publiceerde een vlot leesbare tekst over de aandoening spastisch colon op de site van de Vlaamse Scriptiebank (2019). Lees hier het artikel.

Alumnus aan het woord EHB

Diëtiste Hilde aan het woord op de site van Erasmushogeschool:

https://www.facebook.com/EhBVDK/posts/3073636879541158