Rode Neuzen Dag 2021 | En met jou?

Boven de wolken

De zon schijnt niet elke dag. Tenzij voor de die hard optimisten onder ons:

“Ain’t the sky just shades of gray
Until you’ve seen it from the other side?

“The War on Drugs “Occasional rain” uit “I don’t live here anymore”

De optimist is realist

Door de Corona pandemie zijn we met de neus op de feiten gedrukt. Het mentaal welzijn heeft in alle lagen van de bevolking een enorme deuk gekregen. Niet alleen bij volwassenen maar ook bij jongeren. Volgens UNICEF heeft de pandemie een grote weerslag op de mentale gezondheid en het psychosociale welzijn van kinderen en jongeren. Meer dan 139 miljoen kinderen wereldwijd kregen te maken met een nationaal beleid waarbij ze niet naar school konden. Hierdoor voelden veel kinderen voelen zich bang, eenzaam en angstig. Ze maakten zich zorgen over hun toekomst. Kinderen werden door de lockdowns gescheiden van vrienden of vertrouwenspersonen. De gevolgen voor kinderen die tijdens Corona vastzaten met iemand die hen misbruikte of mishandele zijn niet te overzien.

Veel kinderen kampen door Corona met angstgevoelens en depressies. Het project Rode Neuzen Dag wil Vlaamse jongeren mentaal weerbaarder maken. Dit jaar wil het project fondsen inzamelen om leerkrachten te helpen om kwetsbare jongeren nog beter te ondersteunen.

Geschiedenis Rode Neuzen Dag

Dit jaar valt Rode Neuzen Dag op 26 november. De eerste inzamelactie met de rode neuzen werd georganiseerd door de BBC op 5 februari 1988 en bracht 15 miljoen pond op. Sedert 2015 organiseren een aantal Vlaamse televisiezenders een gelijkaardig initiatief. Samen met heel Vlaanderen zamelden ze tijdens de voorbije edities van Rode Neuzen Dag geld in voor projecten die jongeren sterker maken, vooral op scholen. Dit jaar staan de leerkrachten in de schijnwerper. De corona pandemie heeft immers getoond dat een goede band tussen leerlingen en leerkrachten bijdraagt aan het mentaal welzijn van leerlingen.

Met de opbrengst van deze actie wil Rode Neuzen Dag in elke school een leerkracht opleiden tot Sidekick Sam. Bij deze vertrouwenspersoon kunnen jongeren terecht met hun zorgen. Deze leerkracht krijgt een speciale training om te leren opmerken welke jongeren een luisterend oor kunnnen gebruiken.

Rode Neuzen Dag ontwikkelt een Rode Neuzen Academy. Door deze tool krijgen leerkrachten snel en eenvoudig toegang krijgen tot allerlei middelen om jongeren nog beter te ondersteunen. Dit gaat van workshops op maat tot uitgewerkte lespakketten.

Hoe gaat het ermee?

Wist je dat één op drie jongeren zich ongelukkig voelt? Als je aan iemand vraagt “Hoe gaat het ermee?” is “En met jou” vaak het antwoord op die vraag. Een ander antwoord is meestal “goed” of “ça va”.

Hoe gaat het met jou?

Deze antwoorden zijn vaak standaard om de vraag zo snel mogelijk te ontwijken. Want vaak hebben we het gevoel:

“Ze verwachten echt geen eerlijk antwoord
Als ze vragen hoe het met je gaat.”

Yevgueni “Stapels en lijstjes” uit “We zijn hier nu toch”

In deze wereld vol vrolijke Instagram foto’s en happy Facebook berichten geeft niemand graag toe dat hij/ zij zicht niet goed voelt. Helaas is het een realiteit dat de zon niet elke dag schijnt. Soms lukt het voor geen meter en dan is het goed om een klankbord te hebben. Door over problemen te kunnen praten bestaat de kans dat je lichtpuntjes ziet. Of je krijgt inzichten die je veerkracht vergroten zodat je uit de spiraal van negatief denken of piekeren geraakt.

Hoe gaat het echt met jou?

Wil je meer weten over het welzijn van je gesprekspartner? Stel de vraag dan eens anders: “Hoe gaat het echt met jou?”. En neem de tijd om echt te luisteren!

En met jou?

Muziek is een bron van inspiratie. De nieuwe van Yevgueni “En met jou” was de inspiratie voor deze blog.

Zomercitaat 23 augustus 2021: ont”moeten”

We moeten van onszelf zoveel op een dag, een week, een jaar.

Gemaakt door atelier Von B.

Door al dat moeten krijgen we vaak het gevoel geleefd te worden. We hollen van hier naar daar. We proberen om zoveel mogelijk activiteiten op een dag te doen. Daardoor leven we vaak op automatische piloot.
Heel soms, als het leven wat vertraagt, zoals tijdens de vakantie, stellen we vast dat we door al dat moeten onszelf voorbijgelopen zijn. En dat we weinig mensen echt ontmoet hebben. Veel van onze ontmoetingen blijven oppervlakkig. Je slaat elke dag een praatje aan de schoolpoort, maar ontmoet je deze ouders ook? Is er sprake van echt contact of is het van moeten?

De betekekenis die ik graag geef aan ont-moeten is: helemaal niets moeten. Dingen doen omdat je ze graag doet en niet omdat het moet.

Op het eerste gezicht lijkt dit alleen haalbaar tijdens de vakantieperiode: alleen dan heb je de tijd om de dingen te doen die je graag doet. Maar als je van de vakantie nu eens het startpunt maakt van minder moeten of ont-moeten. Niet moeten, maar mogen of kunnen? Door een positieve draai te geven aan de “moetens” word je leven lichter. En komt er ruimte om te ont-moeten.

Zomercitaat 2 augustus 2021

Eten met vrienden of familie versterkt de vriendschaps- of familiebanden. Meestal kijken we uit naar deze etentjes. Het zijn momenten waarop we echt tijd maken om samen te zitten.

Vergeet ook niet te genieten van de “gewone” maaltijden samen met het gezin. Als gezin samen aan tafel zitten, heeft veel voordelen:

 • Samen eten als gezin is eerst en vooral gezellig. Je leert mekaar als gezin er beter door kennen.
 • Samen eten wil zeggen: aan een eet- of keukentafel zitten op een stoel zonder stoorzenders (smartphone, tv, krant, tablet, …). Op die manier kan je maximaal aandacht geven aan je tafelpartners. Het is het moment van de dag om de rest van de wereld even buiten te sluiten.
  Eten voor de tv met je bord op je schoot is echt geen goed idee.
 • Het tafelmoment is een onderdeel van de opvoeding van je kinderen. Opvoeden en voeden zijn nauw verwant met mekaar. Aan tafel kan je als gezin de dag overlopen. Er is plaats voor leuke en minder leuke dingen. Kinderen moeten voelen dat er ruimte en tijd is om te kunnen vertellen in een veilige omgeving. Een reden te meer om stoorzenders nooit toe te laten aan tafel.
 • Kinderen leren aan tafel dat men de tafelgenoten moet laten uitspreken en dat ze moeten luisteren naar de anderen aan tafel Ja, je kind mag een eigen mening hebben, maar het moet leren om daar op een rustige manier over te praten.
 • Samen aan tafel zitten is voordelig, want men kookt voor meer personen waardoor de maaltijdkost per persoon daalt. Bovendien is het vaak zo dat men gezonder kookt in gezinsverband.
 • Door samen te eten leer je je kinderen dat ze alles moeten proberen, niet alleen wat ze het liefst eten. Zo leren ze nieuwe smaken kennen.
 • Wie als kind geleerd heeft om samen te eten, leidt als volwassene vaak een evenwichtiger en gezonder leven. Door de regelmaat van samen te eten wordt er immers minder naar snacks gegrepen.

Tastbare tijd

Tijd is een van de meest ongrijpbare concepten. De tijd zit in ieder van ons (onze biologische klok), maar speelt zich ook buiten ons af. We delen hem op in verleden, heden en toekomst.

Tijd is een objectief gegeven: in een minuut heb je altijd 60 seconden. Soms hebben we toch het idee dat de tijd eerder subjectief is. Ben je vrolijk dan vliegt de tijd voorbij. Bevind je je in een benarde situatie dan lijkt de tijd voorbij te kruipen.

Wil je de tijd eens “zien”? Breng dan eens een bezoekje aan de abdij van Herkenrode. Daar loopt namelijk een bijzonder pad. Het is een strook in roestvrij staal die een meridiaanlijn van 225 m lang weergeeft. Als je je vlak op het middaguur op dit pad bevindt, valt je schaduw precies samen met de blinkende strip. Op deze plaats bevindt zich ook een zonnewijzer. Je schaduw zal dan het uur aanwijzen. Uiteraard toont je schaduw dan de zonnetijd en niet de tijd op je uurwerk. De zon houdt immers geen rekening met onze zomertijd.

Leven in het nu

“Waar je ook gaat, daar ben je” is de inspirerende titel van een boek over mindfulness van Jon Kabat-Zinn. Mindfulness is een manier om stress onder controle te krijgen. Door technieken zoals luisteren naar je ademhaling sta je stil bij jezelf en hoe je je voelt.

De titel van het boek is een fantastisch levensmotto. Als je erin slaagt om enkel bezig te zijn met dit ogenblik dan komt er veel meer ruimte in je leven. Je geniet veel meer van elk moment.

Vaak vergeten we te genieten van het moment. We denken steeds dat we moeten zoeken naar het geluk. Als we de lat voor geluk te hoog leggen, riskeren we dat we nooit gelukkig worden.

Door het geluk te zien als de wortel waar we achter lopen, saboteren we onszelf vaak. Geluk projecteren we te dikwijls op de toekomst:

 • “Als ik met pensioen ga, dan zal ik…”,
 • “Nog 2 maand werken en dan vakantie. Op reis zal ik al mijn zorgen vergeten.”

Maar stel dat je de pensioenleeftijd niet haalt. En hoe voel je je na de reis als je terug aan het werk bent?

Door teveel te focussen op de toekomst vergeten we soms dat “nu” het enige moment is waarvan we zeker zijn.

Waar je ook gaat daar ben je dus. Heb je zorgen of problemen? Dan zal een tropische en dure vakantie niets oplossen. Het rugzakje met problemen en verdriet neem je immers ook mee op vakantie.

We moeten niet wachten op de toekomst om iets te veranderen. Elk moment is goed om bij stil te staan en te bedenken hoe we er het beste van kunnen maken.