Communiceren tijdens Corona

In settings waarbij de anderhalvemeter-regel niet kan nageleefd worden is het dragen van een mondmasker een oplossing om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Uiteraard is het masker slechts een aanvulling op de andere hygiënemaatregelen zoals veelvuldig handen wassen. Het dragen van een mondmasker vraagt enige aanpassing om verstaanbaar te communiceren. In het volgende artikel vind je enkele tips om je daarbij te helpen.

Zorg ervoor dat je voldoende oogcontact maakt

class=wp-image-2090/

Door het mondmasker kan je gesprekspartner je mond niet zien. Hierdoor valt de helft van je gelaatsuitdrukking weg.

Het wordt dus belangrijk om met je ogen en je wenkbrauwen te spreken. Je kan fronsen, glimlachen of je wenkbrauwen optrekken.

Maak gebruik van non-verbale communicatie

class=wp-image-2091/

Zet je boodschap extra in de verf door gebruik te maken van ondersteunende handgebaren en hoofdbewegingen.

Vermijd zoveel mogelijk storende omgevingsgeluiden

class=wp-image-2092/

Zoek een omgeving waar je zo weinig mogelijk last hebt van achtergrondgeluid.

Articuleer duidelijk en traag

class=wp-image-2093/

Pas je spreektempo aan en tracht langzamer te spreken. Begin niet te roepen, maar articuleer duidelijk. Je mag hierin zelfs wat overdrijven.

Heeft je gesprekspartner je niet begrepen? Herhaal je zin dan woordelijk met meer articulatie. Je boodschap herformuleren leidt tot verwarring.

Roep niet en toon begrip

class=wp-image-2095/

Roepen is uitputtend voor je stem. Indien je gesprekspartner je niet begrijpt kan je enkel geduldig herhalen.

Blijf kalm, zelfs indien je alles verschillende keren moet herhalen.

Toon begrip voor mensen met gehoorproblemen.

Gebruik eventueel een transparant mondmasker

class=wp-image-2096/

Communiceer je met mensen die slechthorend of doof zijn dan is een mondmasker met een plastic venster een oplossing.

Je vindt een patroon voor dergelijk mondmasker op de site van Maak je Mondmasker.